Sme distribučným centrom DDD SERVIS Slovakia s.r.o./SK a DDD Servis s.r.o. Praha /ČR pre región východného Slovenska. Naše produkty tvorí profesionálny sortiment, ktorý distribuujeme do rúk odborníkov. Pokiaľ nie ste odborníkom v danej oblasti, kontaktujte nás pre získanie bližších informácií o možnostiach, ktoré vám ponúkame.