Insekticídny prípravok pre profesionálálne použitie vo forme vodnej emulzie určený proti skladištným škodcom a škodlivému hmyzu. Použitie vo sfére komunálnych služieb, skladoch, poľnohospodárskych a potravinových prevádzkach. AquaPy používajte v neriedenom stave pre aplikáciu ULV alebo riedený vodou pre aplikáciu "mist", termomechanickým aerosolom (FOG) a postrekom. Pred použitím prípravok riadne pretrepte.

Účinná látka:
3 % prírodné pyrethrum 30 g/l
15 % piperonyl butoxid 150 g/l  
Balenie:  1 l