Postreková nástraha vo forme vodorozpustného granulátu na ničenie muchy domácej, ktorá sa aplikuje náterom alebo postrekom.Používa sa vo všetkých objektoch, kde sa mucha domáca vyskytuje, v komunálenej sfére, potravinárstve, zdravotníctve, v objektoch živočíšnej výroby aj za prítomnosti hospodárskych zvierat.


Účinná látka:
10 % thiamethoxam (100 g/kg)
0,05 %  2-9 tricosen (0,5 g/kg )   
Balenie:  100 gr, 400 gr