Emulzný koncentrát s knock down efektom
Balenie: 500 ml