Nájdete u nás komplexný servis od identifikácie problému cez poradenstvo až po implementáciu konkrétnych postupov na dosiahnutie želaného výsledku. Pracujeme s najmodernejšou technológiou a produktami od renomovaných dodávateľov. Vďaka nim a vysokej odbornej spôsobilosti nášho tímu, dokážeme vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov. Zásahy vykonávame vždy s maximálnym možným ohľadom na zdravie ľudí a domácich zvierat. Navštívime vás kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky do 24 hodín – 7 dní v týždni.

Fumigácia? Čo to vlastne je?

Fumigácia (plynovanie) je najúčinnejším spôsobom likvidácie skladových škodcov, roztočov a drevokazného hmyzu použitím chemických produktov v plynnej forme. Používa sa, keď je potrebný rýchly a efektívny jednorazový zásah.

Príklady aplikácií fumigácie

  • Fumigácie drevnej guľatiny a drevárskych výrobkov určených na export, ktoré musia byť zo zákona ošetrené pred škodcami
  • Silá
  • Potravinárske závody
  • Suroviny skladované vo vreciach, nádobách alebo hromadách
  • Sklady

Hlavné výhody fumigácie:

  • po aplikácii fumiganty zanechávajú minimálne rezíduá
  • likvidujú všetky vývojové štádiá hmyzu
  • ničia dospelé aj larválne štádiá roztočov

Ako pracujeme?

Zásah môžu vykonať len osoby s odborným oprávnením. Zamestnanci našej spoločnosti disponujú všetkými potrebnými oprávneniami na výkon tejto činnosti, Sme držiteľmi všetkých dostupných certifikátov v SR. Zásah vykonávame najmodernejšími metódami a prostriedkami. Pôsobíme po celej Slovenskej republike.