Nájdete u nás komplexný servis od identifikácie problému cez poradenstvo až po implementáciu konkrétnych postupov na dosiahnutie želaného výsledku. Pracujeme s najmodernejšou technológiou a produktami od renomovaných dodávateľov. Vďaka nim a vysokej odbornej spôsobilosti nášho tímu, dokážeme vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov. Zásahy vykonávame vždy s maximálnym možným ohľadom na zdravie ľudí a domácich zvierat. Navštívime vás kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky do 24 hodín – 7 dní v týždni.

Dezinsekcia? Čo to vlastne je?

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie škodlivého hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktoré môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Metódy dezinsekcie

Dezinsekcia realizujeme rôznymi metódami:

  • mechanicky: bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi
  • biologicky: využitím prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov
  • chemicky: aplikovaním jedovatých látok, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
  • fyzikálne: zásahom s použitím vysokej teploty, slnečných ionizujúcich alebo iných žiarení, ultrazvuku či elektrického prúdu (lapače).

Ako pracujeme?

Základom je odborné posúdenie a zvolenie najvhodnejšej kombinácie postupov účinných vo vzťahu k danému hmyzu, ale aj vo vzťahu k prostrediu, kde sa dezinsekcia vykonáva. V objektoch so zvýšenými požiadavkami na ekologické štandardy, dbáme o aplikáciu nezávadných a ekologicky šetrných dezinsekčných metód.

Samozrejmosťou je evidencia vykonaných zásahov v protokole o vykonanej dezinsekcii, kontrola účinnosti vykonaných postupov a poradenstvo prevencie voči opakovanému výskytu škodcov. Všetky zásahy vykonávame s maximálnou mierou diskrétnosti voči našim zákazníkom.