Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SC) pre profesionálne použitie.

Účinná látka :

deltamethrin     25 gl 

Balenie: 250 ml