Mechanický prostriedok chrániaci stavebné objekty pred synantropnými vtákmi ako sú holuby, hrdličky a pod. Krytie 15 cm.
Možno ich lepiť napr. prípravkom: SOUDAL SILIRUB 2
Rozmer:  33,30 x 11 x 6 cm