Prípravok obsahuje atraktant na prilákanie myší. Dávkuje sa po malých kvapkách do deratizačných staničiek a pascí k deratizačnej nástrahe. Nie je toxický.
Balenie:   (24 ks  x  56 g)
možnosť zakúpenia aj na kusy