Zrniar čierny - Sitophilus granarius

Zrniar čierny je 3,5 - 4,7 mm dlhý chrobák (veľkosťou podobný Mravcovi obyčajnému). Imágo tohto škodlivého hmyzu má farbu tela hnedo-čiernu až čiernu. Krovky má zrastené, preto imágo nie je schopné lietať. Larva Zrniara čierneho je biela, iba hlavičku má žlto-hnedú, je beznohá a meria 4 - 5 mm.

Na hubenie Zrniara čierneho sa prevádza dezinsekcia - plynovanie alebo dezinsekcia - postrek.

Zrniar čierny prezimuje v skladoch v štádiu imága, alebo niekedy aj v štádiu larvy. Oplodnená samička Zrniara čierneho kladie vajíčka do zrna. Tento škodlivý hmyz do každého zrna pšenice, alebo jačmeňa kladie po jednom vajíčku, do kukuričných zŕn kladie 2-3 vajíčka. Celý vývoj jednej generácie Zrniara čierneho trvá pri 18 °C (vajíčko = larva = nehybný stav = kukla = imágo v zrne = zrelosť - 13:63:4:9:3:6) = celkom 98 dní. Priemerne má Zrniar čierny v nevykurovaných skladoch v našich podmienkach 2 generácie do roka. Pri zvýšení priemernej teploty sa zvyšuje aj množstvo generácií tohto