Rus domový - Blattella germanica

Veľkosť 10 – 15 mm. Farbu má špinavo žltú až svetlohnedú. Charakteristické sú dva čierne pásy na hrudnom štíte. Obe pohlavia majú krídla, ktoré môžu používať na kĺzavý let. Hoci  má  dobre  vyvinuté  krídla,  lieta  iba  zriedka. Samička má širšie bruško. Dobre lezú po kolmých hladkých plochách. Dáva prednosť teplým miestam (30°) s dostatočnou vlhkosťou a slabým prúdením vzduchu. Znesie aj nižšie teploty a za potravou vojde aj do chladiacich zariadení. Vývoj nedokonalou premenou. Vyskytuje sa kozmopolitne po celom svete. Žije na celom území Slovenska. Je viazaný na človeka. Žije v bytoch, skladoch potravín, pekárňach, nemocniciach, hoteloch, reštauráciách, obchodoch s potravinami. Vo voľnej prírode u nás nežije. Tento sploštený a rýchlo sa pohybujúci hmyz má predný pár krídel tuhý a kožovity a druhý pár je blanitý s hustou žilnatinou. Veľký štít (pronótum) kryje zhora celú hlavu. V nebezpečenstve sa snaží čo najskôr ukryť v nejakej štrbine. Aktívny je v noci, cez deň sa ukrýva. V potrave je nevyberavý. Hlavnú zložku potravy však tvoria múka, obilie, ovsené vločky, cestoviny, ovocie, zelenina, mäso, údeniny. Nepohrdne ani papierom, výrobkami z kože, odevmi či plstenými klobúkmi. Rozmnožuje sa po celý rok. Po rituálnom tanci, počas ktorého samček pohládza samičku dlhými tykadlami a po dlhom dvorení, dôjde k páreniu. Potom samička kladie 37 – 45 vajíčok do schránky, ktorú nazývame ootéka a ktorú nosí so sebou až do vyliahnutia mladých, čo trvá asi dva týždne. Nymfy (mláďatá) sa podobajú na dospelé rusy. Počas vývinu sa nymfy niekoľkokrát zvliekajú. Dospievajú za 1 – 2 mesiace. Celý vývin trvá 2 – 3 mesiace. V priebehu života (niekoľko mesiacov) nakladie samička 5 – 7 znášok vajíčok.