Osa útočná, osa obyčajná - Vespula germanica, Vespula vulgaris

Najznámejšie druhy sú osa obyčajná a osa útočná. Osa obyčajná dorastá do veľkosti až 15 mm. Je rozšírená vo veľkej miere. Dospelé osy sa živia nektárom a sladkým ovocím, v ktorom vyhrýzajú dužinu. Larvy ôs sa živia hmyzom. Dospelé robotnice lovia húsenice, muchy a ďalší drobný hmyz, ktorý nosí do hniezda ako potravu pre svoje larvy. Hniezda si robí v zemi. Hniezdo stavia samička tak, že v dutinke v zemi začne stavať hniezdo niekedy do priemeru 30 cm. Živí sa hmyzom. Žije v kolóniách, osie kolónie začínajú každý rok znovu. Na jeseň sa v bunkách narodia osy robotníčky, z ktorých sa neskôr vyvinú kráľovné alebo samce. Opúšťajú kolóniu a po spárení si nájdu miesto kde prezimujú. Robotnice a niektoré samce cez zimu zahynú. Kráľovné však budúci rok vylezú, aby založili novú kolóniu.Osa útočná je rozšírená po celom území. Tvorí veľké rodiny, asi 3000-5000 členov. Veľkosť robotníčky osy útočnej (Vespula germanica) je 12-16 mm, samička meria 16-20 mm. Okraj očí má žltý a na žltom štíte hlavy má jeden alebo aj tri čierne body. Hniezdo si najčastejšie robí v podzemných dutinách, v múroch a pod. Príbuzným rodom osy je sršeň (Vespa), ktorý je asi 1,5 až 2-krát väčší a stavia si aj plástové hniezda zavesené o podklad stopkou.