Mucha domáca - Musca domestica

FAKTY príslušníci rodu Diptera, majú vždy len jeden pár krídel a téměž všetky majú miesto druhého páru krídel pár štíhlych, kyjovitých útvarov zvaných Halter. Much je veľa druhov a druhovo početnejšie sú iba chrobáky Coleoptera, motýle Lapidoptera, blanokrídlovce Hymenoptera a Číňanmi .... Vývoj múch je dokonalá premena (vajíčko, larva, kukla, dospelec). Larvám mnohých múch sa hovorí nesprávne "červy". Niektoré muchy sú bylinožravé a vŕtajú v lodyhách či koreňoch rastlín, alebo vyžierajú chodby v ich listoch. Niektoré vytvárajú hálky na stromoch, napr. Na listoch buka. Iné sa živia len mäsom živých zvierat a mnohé požierajú hnijúce rastlinná a živočíšna tela. Dospelé muchy sa živia rastlinnými šťavami alebo krvou živočíchov. Aj keď niektoré druhy múch sú užitočné, pretože sprostredkujú opelenie kvetov, alebo to sú cudzopasníci hmyzích škodcov, považuje sa táto skupina ako celok za škodlivú. Mnohé druhy múch sú škodcovia zeleniny a ovocia, iné prenášajú rôzne choroby, ako maláriu, žltú zimnicu a spavú chorobu. Spavú chorobu mám aj ja a zrejme som jej chytil už pred rokmi od nejakej muchy