Mravec faraónsky – Monomorium pharaonis

Tento druh mravca v našich podmienkach žije trvale synantropne. Má dokonalú premenu. Vývoj pri izbovej teplote prebieha zhruba 36 dní (vajíčko 7 dní, larva 17 dní, predkukla 3 dni, kukla 9 dní). U pohlavných foriem trvá vývoj v priemere o 14 dní dlhšie. Optimálna teplota je 26°C. Pri 14°C prežívajú, ale sa nerozmnožujú. Pri teplote 10°C hynú behom jedného týždňa. Samčekovia a samičky nikdy nelietajú, samičky po spárení sa vracajú nazad do hniezda. Faraónsky mravec je všežravec, prednosť dáva potrave s obsahom bielkovín (mäso, mäsové výrobky) požiera aj sladkosti. Zdá sa, že potravu rád strieda. Vždy dáva prednosť čerstvej a vlhkej potrave. K životu nutne potrebuje vodu. Škodí nie len požieraním potravín, ale aj znečisťovaním. Stavia si jednoduché hniezda na skrytých miestach, ako sú špáry v múre, strope, podlahe v nábytku, okolo teplovodného potrubia, eletrického vedenia, v kúpelniach, bytových jadrách, kinách, a v rôznych obaloch, krabiciach, izbových kvetinách. Kolónie mravcov sú rôzne veľké a v napadnutých miestach ich býva väčší počet. Jedna kolónia má niekoľko desiatok i stoviek (150 a viac) samičiek a mnoho tisíc robotníc. Pre založenie novej kolónie je potrebné najmenej 20 robotníc a jedna samička.

Charakteristické znaky :
Robotnice - veľkosť 2 mm, svetlohnedá až čajová farba, bruško tmavé, dožívajú sa 20 týždňov.
Samičky - veľkosť 3,5 – 4,8 mm, farba žltohnedá, dožívajú sa cca 400 dní.
Samčekovia - veľkosť 2,5 – 3,1 mm, farba hnedá, dožívajú sa 14 – 21 dní.