Blcha ľudská – Pulex irritans

Blcha ľudská je v Európe najčastejší cudzopasník človeka z radu bĺch. Žije aj na domácich zvieratách a na divoko žijúcich šelmách. Vo vzťahu k človeku predstavuje blcha ľudská priameho cudzopasníka a prenášača ochorení. Blcha ľudská nie je pôvodným cudzopasníkom človeka. Predpokladá sa, že sa ním stala po ochočení psa človekom. Tuto hypotézu podporuje hojný výskyt tejto blchy na psovitých šelmách. Blcha ľudská je rozšírená kozmopolitne (po celej zemeguli), okrem niektorých oblastí tropických pralesov. Zo stúpajúcou životnou úrovňou početnosť jej výskytu klesá. Po bodnutí zanecháva blcha na koži pupenec so stredovou krvavou škvrnou, ktorá svŕby, ale po 3 dňoch mizne. Blchy predstavujú priame cudzopasníky človeka a prenášačov chorôb zo zvierat na človeka, preto sa radia medzi škodcov ľudského zdravia. Do blchy, ktorá sala krv z infikovanej osoby či zvieraťa sa dostávajú pôvodcovia nákaz z krvi infikovaného. V blche sa potom rozmnožujú alebo sa ďalej vyvíjajú. Pri opetovnom saní sa pôvodcovia nákazy dostávajú priamo do ranky vzniknutej nabodnutím kože človeka alebo zvieraťa a odtiaľ do krvi a ďalej do celého tela napadnutého.