Myš domová - Mus musculus

Dorastá do dĺžky až 103  mm bez chvosta. Ten býva dlhý 70 - 101  mm. V prírode si robí zásoby zo zŕn aj celých kláskov. Obýva nory, ktoré má vyhrabané v zemi. „Ožíva“ v noci. Prežíva aj v ľudských obydliach. Tam jej aktivita je závislá od činnosti človeka. Tu požiera rôznu potravu. Je rozšírená po celom svete. Dokáže sa prestrčiť rôznymi štrbinami aj malými – priemer 9  mm. Nezastaví ich ani betónová dlážka. Má obrovskú rozmnožovaciu schopnosť. Mladé sa rodia päťkrát ročne. Môžu sa premnožiť a vtedy spôsobujú obrovské škody. Človeku prinášajú aj „osoh“ ako laboratórne zvieratá. Na bielych myškách sa testujú rôzne lieky. Je po človeku najpočetnejším cicavcom na Zemi. Dobre šplhá a pláva. Má žlto-sivú farbu. Živí sa prevažne rastlinnou potravou, najmä semenami rastlín.