Insekticídny koncentrát vo forme vodnej emulzie (olej, voda) pre profesionálne použitie na ničenie komárov a múch. Prípravok  sa aplikujeme vo forme priestorového postreku (aerosólu). Prípravkom možno proti komárom ošetriť záplavové oblasti a plochy kde sa komáre vyskytujú.
Účinná látka: deltametrin   20 g/l
Balenie: 5 l