Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme makro-emulzie (olej-voda) určený na ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, kanceláriách, priemyselných a  potravinárskych prevádzkach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a v  iných  priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz. Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkom čase a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrenom druhu povrchu a použitej koncentrácii) 6 i viac týždňov. Účinná látka sa neodparuje. Má dobrý vydražďovací  účinok na hmyz.


Účinná látka:  cyfluthrin    50 g/l    
Balenie: 1 l