Postrekový insekticíd určený k bodovej a barierovej aplikácií v profesionálnej praxi v boji s plošticou posteľnou. Obsahuje novú účinnú látku chlorfenapyr.