Pasca má po oboch stranách otvory, ktoré umožňujú hlodavcovi vstup do nej. Na princípe váhy sa uzatvoria oba otvory súčastne.
Je vyrobená z pozinkovanej ocele.


Rozmer. 48 cm x 12 cm x 11 cm