Svojimi parametrami je určená pre dezinsekčné a dezinfekčné zásahy vo veľkokapacitných prevádzkach - poľnohospodárske sklady, skleníky a pod. Zabezpečuje dokonalý rozptyl. Objem pesticídnej nádrže je 60 l.
  
Hmotnosť:   39,5 kg
Rozmer:   198 x 62 x 58 cm