IGEBA  TF 35 je určena pre premenu  chemického prípravku v jemný aerosól. Generátor pracuje s frekvenciou asi 110 kmitov za sekundu. Objem pesticídnej nádrže je 5 l. Obsah sa spotrebuje v závislosti na veľkosti trysky behom 14 - 60 minút.


Hmotnosť:   8,8 kg
Rozmer:   27 x 34 x 137,5 cm