Ručný, kovový nerezový postrekovač valcovitého tvaru. Postrekovač sa tlakujte rukoväťou umiestnenou na veku postrekovača. Postrekovač sa môže tlakovať i externým zdrojom tlaku - kompresorom.


Hmotnosť:  -
Objem:   5 l