Ručný, kovový nerezový postrekovač valcovitého tvaru. Postrekovač sa tlakujte rukoväťou umiestnenou na veku postrekovača. Postrekovač sa môže tlakovať i externým zdrojom tlaku - kompresorom.

Hmotnosť:   6 kg
Objem:   10 l