Plastová nádoba, ktorá má na viečku otvory. Je určená na monitorovanie výskytu mušky vinnej, ovocnej alebo octovej.
Účinná látka:  kyselina octová 6 % t.j. 60 g/kg
Balenie: 12 ks kartón
možnosť predaja aj na kusy