Nástraha vo forme peny pre profesionálne použitie určena na ničenie škodlivých hlodavcov ako je potkan hnedý (Rattus norvegicus), potkan tmavý (Rattus rattus) a myš domová (Mus musculus).

Účinná látka: kumatetrayl 4,062 g/kg
Balenie:  aerosolová nádoba - 500 ml