Požerová nástraha vo forme pšeničných zŕn určená k likvidácii hlodavcov. Je založená na interakcii antikoagulantov druhej generácie bromadiolónu a difenacoumu. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka.


Balenie:  25 kg papierove vrece
Účinná látka:
25 mg.kg-1 bromadiolon
25 mg.kg-1 difenacoum