Požerová nástraha vo forme priesvitných vreciek z filtračného papiera s červenou pastou určená k hubeniu škodlivých hlodavcov ako je potkan, krysa alebo myš domáca v kanalizačných stokách, skladoch, bytových i nebytových priestoroch, pivniciach a povalách.
Účinná látka:  bromadiolon   25 mg/kg-1
             
       difenacoum    25  mg/kg-1
Balenie:   5 kg plastové vedro