Tabletky a pelety sú pesticídy s obmedzeným použitím, čo znamená, že ich smie používať iba oprávnený aplikátor. Vytvárajú plynný fosfín krátko po expozícii ovzduším - v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti. Obsahujú 56 - 57 % alumíniu-fosfidu ako aktívny ingredient a 43 -44 % inertného ingredientu - cieľom kontrolovaného uvoľnovania plynného fosfínu (fosforvodíka). Použitie - silá, sklady, kopová fumigácia, fumigácia tabaku.

Len pre odborne spôsobilé osoby
Zaradený do kategórie  T+

 

Účinná látka:   
56 - 57 % alumíniu-fosfid
Balenie:   1 kg hliníkova fľaša