Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok s umývacími účinkami na jednofázovú dezinfekciu a umývanie všetkých umývateľných plôch a predmetov v zdravotníctve a v oblasti komunálnej hygieny. Je vhodný na strojovú aj ručnú dezinfekciu.

Účinné látky:
glyoxal  6 % (60 g/kg)
glutardialdehyd   3,5 % (35 g/kg)
alkyldimetylbenzylamonium chlorid  2,3 % (23 g/kg)
Balenie:
1l fľaša, 5 kg PE kanyster