Prípravok s fyzikálnym účinkom a mechanizmom účinku na rezistentne populácie škodcov na ťažko prístupných miestach.
Prídavný prípravok na zvýšenie účinnosti insekticídov.