Hryzec vodný

Žije exoantropným spôsobom života prevažne v blízkosti vodných tokov spravidla jednotlivo. V brehu si buduje nory v hĺbke 20 – 30 cm do vzdialenosti 10 m od vodného toku. V nore si stavie jednu hniezdovú a jednu zásobnú komoru, v ktorej zásoby presahujú často 10 kg. Živí sa prevažne rastlinnou potravou, ale požiera tiež vodné larvy a hmyz. Hryzec vodný dorastá do hmotnosti 200g a dľžky tela 14 – 24 cm. Má guľatú hlavu s malými ušami zakrytými srsťou. Dľžka chvosta dosahuje 8 – 15 cm. Srsť je farby šedej až čiernohnedej s belavým, prípadne žltavým bruškom. Brezivosť trvá 21 dní a počas roka má 2 – 3 vrhy s 2 – 10 mláďatami. Mláďatá dospievajú v 6. – 7- týždni.